Assen Oud-Zuid in actie – Energiebesparing en verduurzaming

Energiebesparing en verduurzaming zijn begrippen die momenteel praktisch dagelijks aandacht krijgen in de media.
Logisch, gezien de stijgende prijzen en het besef dat olie- en gasvoorraden eindig zijn. De overheid, zowel nationaal als lokaal, wil praktische hulp en tips bieden en is op meer

dere manieren bezig om oplossingen te zoeken om energiebesparing en verduurzaming te stimuleren.

Op initiatief van de Vereniging Assen Oud-Zuid is er contact geweest met de Gemeente Assen om te onderzoeken op welke manier onze wijkbewoners daadwerkelijk aan

de slag zouden kunnen met het besparen van energie. Dat is best lastig, omdat onze wijk veel oude woningen kent (waaronder maar liefst 170 monumenten, die door deze monumentenstatus uitvoeringsbeperkingen kennen), een grote variatie aan soorten huizen heeft en er in onze wijk verschillende soorten behoeften zijn. Toch heeft het overleg met de Gemeente Assen een positief resultaat gehad. Dit overleg heeft ertoe geleid dat wij onze wijkbewoners drie opties kunnen aanbieden.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de flyer, die midden februari 2023 huis-aan-huis wordt verspreid. Deze flyer is ook via onderstaande link in te zien.

Flyer – Assen Oud-Zuid Duurzaam