Slide9
Slide8
Slider7
Slide6
Slide5
previous arrow
next arrow

Privacy beleid

Privacy beleid Vereniging Assen Oud Zuid

Vereniging Assen Oud Zuid respecteert de privacy van haar leden en gebruikers van haar website. De vereniging draagt er zorg voor dat de door haar leden, en bezoekers van de website, verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De vereniging verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar doelstelling. Vereniging Assen Oud Zuid is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens
De Vereniging Assen Oud Zuid is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Er zijn door ons beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal. We verwijderen gegevens wanneer we deze niet meer nodig hebben of wanneer hierom wordt verzocht.

Jouw gegevens kunnen ook gebruikt worden om je te informeren met nieuwsbrieven, of anderszins te informeren over diensten van derden die het onderwerp van onze vereniging betreffen. Je mailadres zal daarvoor alleen gebruikt worden als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Je kunt het ontvangen van die informatie altijd stopzetten via de in de mailberichten aangegeven methode.

Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de vereniging. Wij verstrekken gegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, of als je toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en onze vereniging.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Vereniging Assen Oud Zuid verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. voor- en achternaam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. financiële gegevens, IBAN bankrekeningnummer
 6. gegevens over je activiteiten op onze website.


De momenten waarop we jouw persoonsgegevens ontvangen
Voor onze doelstelling zijn wij onder meer afhankelijk van mensen die hier (vrijwillig) aan willen meewerken. Maar ook voor de betaling aan Vereniging Assen Oud Zuid worden jouw naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verwerken van jouw betaling.

Hiernaast kunnen wij gegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tekenen van een petitie, het meewerken aan onderzoek, en jouw gegevens zoals jouw naam en/of woonplaats, die zijn af te leiden uit bijvoorbeeld jouw e-mailadres. Deze gegevens worden alleen verwerkt nadat je hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming aan ons hebt gegeven. Ons Privacy beleid heeft betrekking op Vereniging Assen Oud Zuid en alle door ons beheerde websites en andere media.


We gebruiken jouw persoonsgegevens voor het behalen van onze doelstelling

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het voeren van een deelnemersadministratie en het leggen van contacten tussen de leden van Vereniging Assen Oud Zuid. Ook kunnen we jouw gegevens gebruiken zodat wij onze doelstelling kunnen realiseren én onze informatie kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van betalingen of die bijdragen aan het realiseren van onze doelstelling. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 1. Je kunnen toevoegen aan het ledenbestand (we voeren een ledenadministratie);
 2. Je kunnen informeren over nieuwe initiatieven, of een oproep kunnen zenden om mee te werken aan een werkgroep, o.i.d.;
 3. Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze activiteiten;
 4. Onze financiële administratie kunnen beheren, zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 5. De kwaliteit van onze website kunnen verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van onze website(s);
 6. Web statistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren. Kunnen registreren wie er heeft getekend voor een petitie;
 7. Eventuele geschillen kunnen behandelen;
 8. Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Vereniging Assen Oud Zuid maakt daarnaast gebruik van je e-mailadres om je te kunnen informeren over nieuwe initiatieven en je te kunnen vragen om mee te werken aan een onderzoek. Dit doen we uiteraard alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw e-mailadres. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd bij ons aangeven en je uitschrijven, zonder lastige procedures.


Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.
Vereniging Assen Oud Zuid verkoopt of verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen. In bepaalde gevallen maken we wel gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem, waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Vereniging Assen Oud Zuid hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. In het geval Vereniging Assen Oud Zuid gebruikt maakt van de diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Vereniging Assen Oud Zuid in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen en geheimhouding.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking. Sommige gegevens worden bewaard omdat dit op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens

 1. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie, aanvulling of verwijdering van je persoonsgegevens.
 2. Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door Vereniging Assen Oud Zuid van je gegevens voor charitatieve doeleinden.
 3. Je hebt het recht op vergetelheid. Dit betekent dat je kunt vragen om je gegevens te verwijderen, als deze niet meer nodig zijn of als je jouw toestemming intrekt.
 4. Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Vereniging Assen Oud Zuid in algemene zin, zowel bij Vereniging Assen Oud Zuid als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven
In ieder e-mailbericht is een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. Je kunt ook een e-mail sturen naar Vereniging Assen Oud Zuid (info@assenoudzuid.nl), met het verzoek tot inzage, correctie, aanvulling of verwijdering van je persoonsgegevens, of intrekking van eerder gegeven toestemming. Je ontvangt binnen vijf werkdagen na ontvangst van je verzoek nader bericht.

Op onze websites staan soms links naar websites van derden
Op onze website staan soms links naar websites van derde partijen. Vereniging Assen Oud Zuid kan geen toezicht houden op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Wij willen je adviseren voor gebruik van de website die je via onze website bezoekt eerst het Privacy Statement te lezen van die bewuste website.

Vereniging Assen Oud Zuid kan cookies gebruiken op haar websites
Vereniging Assen Oud Zuid maakt op al door haar beheerde website(s) mogelijk gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op jouw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen, je gericht informeren of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Wij maken op onze website(s) gebruik van functionele en analytische cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies worden door Vereniging Assen Oud Zuid gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de website(s) te kunnen testen en te optimaliseren.

Hoe lang blijven de cookies op mijn computer, tablet of telefoon staan?
Functionele cookies worden na jouw bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische cookies worden niet automatisch gewist. Je zult ze dus zelf moeten verwijderen (via je internetbrowser).

Vragen & Contact
Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy beleid of de verwerking van je persoonsgegevens door Vereniging Assen Oud Zuid, dan kun je contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@assenoudzuid.nl

Wij behouden ons het recht voor om op ieder gewenst moment, en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. De meest actuele versie van het Privacy beleid zal worden vermeld op de homepagina van onze website. 

 Dit Privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 28 maart 2022.