Start van de Wandelgroep Assen Oud-Zuid – 14 maart 2023

De wandelgroep gaat nu op 14 maart 2023 van start! Onderstaand informatie over de organisatie, afspraken, details, voortgang, etc.

  1. Dinsdag is onze vaste wekelijkse wandeldag. We vertrekken altijd vanaf het Iepenlaanplantsoen om 10:30 uur. De wandelingen kunnen variëren van 6 tot 8 kilometer.
  2. Opgave vooraf of afmelding is niet nodig. Je sluit gewoon aan en dat hoeft zich niet te beperken tot leden van de Vereniging Assen Oud-Zuid. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  3. Het streven is zoveel als mogelijk gebruik te maken van verharde paden en wegen. Honden zijn geen bezwaar, mits zij de wandelingen niet belemmeren of overlast verzorgen aan de andere wandelaars.
  4. Er wordt een rooster opgesteld, waarin vastgelegd wordt wie de ‘wandelaar van dienst’ is. Deze wandelaar bepaalt de route maar ook of de wandeling doorgaat, bijvoorbeeld bij slechte weeromstandigheden. Wandelaars van dienst bestaan uit enkele leden van het bestuur van de Vereniging Assen Oud-Zuid, aangevuld met andere wandelaars. Zo heb je dan bijv. éénmaal per vier weken ‘dienst’ en heb je tijd om weer een mooie wandeling te bedenken.
  5. Het initiatief en vorm voor deze wandelgroep komt van de Vereniging Assen Oud-Zuid. Na de start is het natuurlijk mogelijk in overleg met frequente wandelaars wijzigen door te voeren v.w.b. wandeldag en -tijdstip, lengte van de wandeling, etc.

Wij hopen op een goede opkomst en natuurlijk veel mooi wandelweer!