Slider7
Slide6
Slide5
Slide4
Slide3
previous arrow
next arrow

Bestuur

Tijdens de Algemene Vergadering van 28 maart 2019 is het nieuwe bestuur geïnstalleerd; inmiddels hebben zich in april/mei 2020 enkele wijzigingen voorgedaan:

Als voorzitter is Bonne van de Kooij benoemd.
Abe Nijhuis en Alex Middelburg zijn als penningmeester, respectievelijk secretaris benoemd.
Alie Karssens, Aly Kuipers en Jolanda Schoenmaker hebben de rol van bestuurslid.