Slide9
Slide8
Slider7
Slide6
Slide5
previous arrow
next arrow

Wandelen op dinsdag

De wandelgroep is op 14 maart 2023 van start gegaan! Onderstaand informatie over de organisatie, afspraken, details, voortgang, etc.

  1. Dinsdag is onze vaste wekelijkse wandeldag. We vertrekken altijd vanaf het Iepenlaanplantsoen om 10:30 uur. De wandelingen kunnen variëren van 6 tot 8 kilometer.
  2. Opgave vooraf of afmelding is niet nodig. Je sluit gewoon aan en dat hoeft zich niet te beperken tot leden van de Vereniging Assen Oud-Zuid. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  3. Het streven is zoveel als mogelijk gebruik te maken van verharde paden en wegen. Honden zijn geen bezwaar, mits zij de wandelingen niet belemmeren of overlast verzorgen aan de andere wandelaars.
  4. De wandelaars delen zo nodig bijzonderheden of hun aan- of afwezigheid in de groepsapp. Stuur voor deelname aan deze groepsapp een mail naar info@assenoudzuid.nl
  5. Het initiatief en vorm voor deze wandelgroep komt van de Vereniging Assen Oud-Zuid. In overleg met frequente wandelaars is het natuurlijk altijd mogelijk wijzigingen door te voeren v.w.b. wandeldag en -tijdstip, lengte van de wandeling, etc.