Aanpak energiebesparing en verduurzaming Assen Oud-Zuid

Zoals toegezegd op de laatste avond over energiebesparing en duurzaamheid hebben wij contact gezocht met de Gemeente Assen. Op verzoek van de Gemeente Assen is ons verzoek aan het papier toevertrouwd. Onderstaand de integrale tekst hiervan.

Het initiatief in de wijk.

Het bestuur van de wijkvereniging en de werkgroep energiebesparing hebben twee bewonersavonden georganiseerd over het thema energiebesparing en verduurzaming. Deze avonden werden goed bezocht en duidelijk werd dat bij de inwoners veel vragen leven en dat er zorgen zijn over wat te doen om de kosten voor energie beheersbaar te houden. Dit blijkt uit de uitkomsten van de vragenlijst.
Daarnaast blijkt ook dat in de wijk inwoners een bijdrage willen leveren in het helpen van buurtgenoten met het aanbrengen van isolerende maatregelen, advies geven, helpen met offertes, meedenken over het vervolg van de bewonersavonden.

Voorstel aan gemeente.

Aangezien er in de wijk met veel variatie aan type, bouwjaar woningen en inwoners een mooi initiatief is ontstaan, willen we de gemeente vragen ons te ondersteunen in het uitvoeren van onze plannen. Dit door het beschikbaar stellen van middelen, materiaal en desgevraagd met kennis. In de wijk kunnen we veel zelf, maar beschikken we niet over materiaal om een eigen klusteam mee uit te rusten. Denk aan radiatorfolie, tochtstrip, radiatorventilatoren, enz.
Ook het inzetten van een senior energiecoach kan bijdragen aan de kwaliteit van de adviezen die inwoners vragen en het coaches van die inwoners die bereid zijn zelf op bezoek te gaan bij buurtgenoten om advies te geven, vragen te beantwoorden en bespaartips te geven.

Als actieve wijk, met veel oude woningen (waaronder 170 monumenten) willen we graag snel aan de slag met verduurzaming en niet wachten tot we ‘aan de beurt zijn’; zo helpen we ook de gemeente in het hoog houden van het tempo van verduurzaming; een win-win dus! We vragen van de gemeente om op zeer korte termijn samen met ons de zoektocht te ondernemen naar mogelijkheden om van Assen Oud Zuid een duurzame wijk te maken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen, warmtenet met ziekenhuis als voorbeeld?
De gemeente beschikt of kan beschikken over relevante data en andere gegevens van en over onze wijk en kan de deskundigheid inhuren die nodig is voor de energietransitie van een complexe, waardevolle wijk als de onze. Een gezamenlijke projectgroep van VAOZ en gemeente kan een plan van aanpak maken en stappen zetten.

LATEN WE HET IJZER SMEDEN NU HET HEET IS!

Onderweg zullen we ongetwijfeld tegen vraagstukken aanlopen waar we elkaar hard bij nodig hebben. Maar we hebben nu zowel als wijk, als gemeente een mooie kans om inwoners te helpen. Dit trouwens met ondersteuning van de energie coöperatie EDA, zij leverden een bijdrage aan de bewonersavond en zijn bereid om ons te blijven ondersteunen.

We hopen op een snelle reactie en concrete voorstellen vanuit de gemeente.