Nieuwsbrief mei 2020

In de dagen 23 tot en met 25 mei zullen de inwoners van onze wijk de Nieuwsbrief van mei 2020 in hun brievenbus of deurmat vinden; deze kan ook hier worden ingezien (Nieuwsbrief mei 2020)

Onze leden verrassen wij met een kleine attentie – een klavertje vier. In de bijsluiter bij de attentie is de volgende tekst opgenomen:

Beste buurtgeno(ot)ten,

Door het coronavirus kunnen heel veel leuke dingen in de buurt niet doorgaan. We zien elkaar dit jaar dan ook veel minder dan we wensen. Dat vinden we heel erg jammer! Om te laten weten dat we aan u denken schenken we u hierbij zaadjes van het klavertje 4.
Wikipedia schrijft het volgende over dit klavertje: “Vooral door de betrekkelijke zeldzaamheid, maar ook door de vorm, die doet denken aan een kruis, wordt het vinden of het krijgen van een “klavertjevier” sinds de middeleeuwen  beschouwd als een geluksbrenger. Volgens een legende stelt elk deelblad iets voor: het eerste de hoop, het tweede vertrouwen, het derde liefde en het vierde geluk.”

En dat is nu precies wat we voor iedereen wensen! Houd moed en blijf gezond!

Hartelijke groet,

Bestuur Vereniging Assen Oud Zuid.