Mutaties in het bestuur.

We hadden onze leden op de vervallen ALV van 2 april jl. op de hoogte willen stellen van het feit dat Peter Hommes het bestuur verlaat en jullie  tegelijkertijd kunnen verblijden met de mededeling dat we twee nieuwe leden aan het bestuur kunnen toevoegen. Nu we door uitzonderlijke omstandigheden geen ALV kunnen houden, brengen we jullie hiervan met deze nieuwsbrief op de hoogte. Het penningmeesterschap is recent overgedragen aan Abe Nijhuis en Aly Kuipers is toegetreden als algemeen bestuurslid (zie onze site voor een korte kennismaking met Abe en Aly). Wij hopen als bestuur binnenkort passend afscheid van Peter te kunnen nemen.
Het bestuur bestaat nu uit Bonne van der Kooi (voorzitter), Abe Nijhuis (penningmeester), Alex Middelburg (secretaris) en de leden Jolanda Schoenmaker, Alie Karssens en Aly Kuipers.

Aly stelt zich voor:
We zijn in de zeventiger jaren, voor het werk van mijn man Jan, naar Assen gekomen en wonen nu al meer dan twintig jaar met veel plezier in deze buurt. Ik heb, als leerkracht en IB-er, jarenlang op de Emmaschool gewerkt, waardoor ik veel kinderen uit de buurt als leerling leerde kennen.
De laatste jaren hebben we meer vrije tijd voor vakantie,  golf en oppassen op de kleinkinderen, maar ik wilde graag meer doen. Daarom ben ik blij, dat ik de kans krijg als bestuurslid, om samen met de anderen, mooie dingen voor onze wijk te doen.

Abe stelt zich voor:
Mijn naam is Abe Nijhuis en ik word de nieuwe penningmeester van de Vereniging Assen Oud Zuid. Mijn echtgenote Janny en ik zijn augustus 1979 in Assen komen werken en wonen. Wij kochten toen ons eerste huis aan de Wilhelminastraat 3 en hebben daar tot op heden (dus al ruim 40 jaar) met veel plezier gewoond. Na mijn werkzame leven als dierenarts vond ik het tijd worden om weer wat vrijwilligerswerk te gaan doen en heb me daarom bij Vereniging Assen Oud Zuid aangemeld voor een bestuursfunctie.

Ik hoop me nuttig te kunnen maken in onze mooie wijk (zo mooi gelegen tussen centrum en bos).

Abe Nijhuis