Frans Senff, oud Asser huisarts, aan het werk in Tanzania

Gelukkig lijkt het tot nu toe mee te vallen met het aantal corona patiënten in Tanzania en het aantal mensen dat eraan is overleden. Laten we hopen dat de pandemie gaat luwen en dat Afrika van een corona epidemie mag worden gespaard alhoewel de epidemiologen een andere mening hebben.

Naast het drukke medische werk, ook zonder corona patiënten, heb ik in deze 6 weken vooral processen moeten aansturen. De bestelde patiënt monitors hebben een vertraging opgelopen als gevolg van de corona crisis. Ze worden nu per boot vervoerd en zullen op 2 mei in de haven van Dar es Salaam aankomen. Het regenereren van de gedoneerde medicijnen verloopt goed. De patiënten zijn bereid een bijdrage te leveren en daardoor kunnen we op tijd medicijnen bestellen en zijn de medicijnen op voorraad. Een heerlijke manier van werken. Dankzij een donatie van Endulen e.V. kan het laboratorium weer vele testen doen. Het laten repareren moest wel goed worden aangestuurd. Hetzelfde geldt voor de bloedbank. Dankzij het aansturen van pastoor Albano is de bloedbank weer goed vol en hebben we door bloedtransfusies heel wat levens kunnen redden. Ook de hoognodige  renovatie van de operatiekamer en de Tuberculose vleugel kan nu beginnen, dankzij de donaties van Silvia van der Aa (een enthousiaste wijkverpleegkundige die vorig jaar oktober hier als vrijwilligster heeft gewerkt), Dr Thomas (een orthopedisch chirurg vrijwilliger) en dankzij jullie donaties. Kosten euro 8.000,=. Asante sana. Al deze processen hebben heel wat besprekingen gekost. Momenteel probeer ik vooral het onderhoud van het röntgenapparaat en de laboratorium apparatuur aan te sturen. Deze bedragen ongeveer euro 8.000, = per jaar.  Door de corona crisis zijn de toeristen inkomsten voor Tanzania tot praktisch nul gereduceerd. Daardoor zal ook de steun van de regering en de Ngorongoro Crater Conservation Area enorm teruglopen. Hoe we dit inkomsten verlies kunnen opvangen is nog een grote vraag. Ik verwacht dan ook dat het ziekenhuis de onderhoudskosten niet zelf zal kunnen opbrengen.

Daarnaast is het druk in het ziekenhuis met het medische werk. Lichtpunt voor de patiënten zijn de prachtige mutsjes, truitjes en sokjes en de fleece dekentjes voor de zwaar ondervoede kinderen en te vroeg geboren baby’tjes. Asante sana 😇.  Afgelopen weekend nog 3 kinderen verloren aan  resp. tuberculose en zware ondervoeding,  antrax van het maagdarmkanaal door het eten van bedorven vlees door voedselschaarste en een baby’tje als gevolg van zwangerschapsvergiftiging. De 2 jongetjes waren  2 en 6 jaar oud. Deze gevallen blijven je bij en mijn aanwezigheid hier blijft zinvol….

Mijn terugvlucht is nu al 4x geannuleerd door de corona crisis. Ik hoop nu op 10 mei weer op Schiphol te landen. Op 29 april word ik door Flying Medical Service opgehaald en wacht dan op de missiepost in Olkakola op de terugvlucht naar Nederland. Mijn planning is om half september weer richting Tanzania te vertrekken zo God het behaagt…

Namens de Maasai bevolking, asante sana, kwa heri,
Frans Senff, tropenarts vrijwilliger Endulen hospital, oud-Asser huisarts.

Mocht u na het lezen van de wederwaardigheden van Frans graag iets willen doneren voor het voortzetten van zijn werk in Tanzania, dan wordt uw gift met dankbaarheid aanvaard op rekening nummer NL39INGB0001988400 ten name van F.A. Senff ovv Endulen hospital. Mocht het aantrekkelijk zijn om uw donatie fiscaal af te trekken, dan kan uw donatie worden overgemaakt naar de Stichting Chagos bankrekeningnummer NL45INGB0006224282 ovv F.A. Senff Endulen hospital. Ook dan komt uw donatie volledig ten goede aan het Endulenhospital.