We kijken terug op een geslaagde zomerbuurtborrel!

We kijken terug op een geslaagde zomerbuurtborrel!

Het kinderfestijn viel helaas letterlijk en figuurlijk in het water door een buitje (waar overigens iedereen toch blij mee was).
Maar na het buitje klaarde het snel op en kwam er een waterig zonnetje tevoorschijn. Rond vijf uur werd het op het Iepenplantsoen steeds drukker en tegen zes uur waren er meer dan 130 buurtbewoners aanwezig op de ZBB. Verheugend was dat we ook konden kennismaken met een aantal nieuwe buurtbewoners.

Na een openingswoord van onze voorzitter, Bonne van der Kooij, mocht het buffet worden aangesproken. Tijdens en na het eten was het erg gezellig, mede door het optreden van onze ‘buurtbewonersband’.

Alle opmerkingen en ideeën van buurtbewoners op de borden zal het bestuur bespreken op het eerstvolgende bestuursvergadering. Wij komen er op terug!

Op de bankjes een goed gesprek!
Maar ook staand aan de statafels is het gezellig!
Ook tijden het eten vermaken kinderen zich met het luchtkussenkasteel!

Het italiaanse buffet!

 

Onze buurtbewonersband!