Plannen Herinrichting Beilerstraat-Zuid

Op 6 mei jl. was een een drukbezochte informatiebijeenkomst in Nieuw Graswijk over de plannen m.b.t. de herinrichting van de Beilerstraat-Zuid. Het bestuur van de Vereniging Assen Oud-Zuid heeft kennisgenomen van deze informatie en de verschillende geuite meningen. Deze informatie en meningen zijn reden geweest om de gemeente Assen een brief te sturen.

Deze brief treft u hier aan: Brief aan College inzake Beilerstraat-Zuid