Plaatsen van een parkeermeter (vervolg)

De brief (zie het eerdere bericht over dit onderwerp) is voor een aantal buurtbewoners en het bestuur reden geweest om contact met de Gemeente Assen te zoeken en bezwaar te maken tegen dit voornemen.. Vooral in de directe omgeving van het centrum zal dit naar onze verwachting extra parkeerdruk opleveren.
De bezwaarmakers en VAOZ zijn nu in gesprek met de gemeente over mogelijke (aanvullende) maatregelen waardoor dit kan worden voorkomen.