Energiebesparing en duurzaamheid

Op initiatief van een van onze leden hebben we een werkgroepje gevormd, dat zich gaat bezighouden met energiebesparing en de vraag  wat het betekent als je je woning ‘gasloos’ zou willen maken.

De energieprijzen vliegen de pan uit, de klimaattop in Glasgow is in volle gang en de gemeenteraad van Assen heeft in maart 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. Kortom, alle reden om te verkennen wat dit voor onze woningen en onze wijk zou kunnen betekenen.

Het ligt in de bedoeling van de werkgroep om in december 1 of 2 avonden te beleggen over deze onderwerpen. Daarna gaan we bedenken wat we verder kunnen doen en betekenen voor (de bewoners van) Assen Oud Zuid. Als je jouw kennis/ervaring zou willen inbrengen; meld je aan bij de werkgroep via theoplatje@hotmail.com

Nader bericht volgt!