Algemene Ledenvergadering op 27 februari 2024

Op dinsdag 27 februari 2024 houden wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Onze leden hebben hiertoe inmiddels een uitnodiging met agenda en herinnering ontvangen. Dit bericht bevat het Jaarverslag 2023 en het Financieel Verslag 2023 en de Begroting 2024.

J A A R V E R S L A G 2023

Jaarrekening 2023 – Begroting 2024