Slider7
Slide6
Slide5
Slide4
Slide3
previous arrow
next arrow

Privacy Statement

Vereniging Assen Oud Zuid – Privacy verklaring 

Vereniging Assen Oud Zuid respecteert de privacy van al haar leden en andere contacten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door jou verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De vereniging is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van andere sites, die via een link met onze website bereikbaar zijn.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens
De Vereniging Assen Oud Zuid is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Er zijn door ons beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal. We verwijderen gegevens wanneer we deze niet meer nodig hebben.

Jouw gegevens kunnen ook gebruikt worden om je te informeren met nieuwsbrieven of anderszins te informeren over diensten van derden die het onderwerp van onze vereniging betreffen. Je mailadres zal daarvoor alleen gebruikt worden als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Je kunt het ontvangen van die informatie altijd stopzetten op de in de mailingen aangegeven methode.

Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de vereniging. Wij verstrekken gegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als je toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en onze vereniging.


De momenten waarop we jouw persoonsgegevens ontvangen
Voor onze doelstelling zijn wij onder meer afhankelijk van mensen die hier (vrijwillig) aan willen meewerken. Maar ook voor de betaling aan Vereniging Assen Oud Zuid worden jouw naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verwerken van jouw betaling.

Hiernaast kunnen wij gegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van een petitie, meewerken aan onderzoek, en jouw gegevens (zoals jouw woonplaats) die zijn af te leiden (bijvoorbeeld jouw mail). Alleen nadat je hier zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven aan ons. Ons Privacy Statement heeft betrekking op Vereniging Assen Oud Zuid en alle door ons beheerde websites en andere media.


We gebruiken jouw persoonsgegevens voor het behalen van onze doelstelling

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het leggen van contacten tussen de leden van Vereniging Assen Oud Zuid. Ook kunnen we jouw gegevens gebruiken zodat wij onze doelstelling kunnen realiseren én onze informatie kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van betalingen of die bijdragen aan het realiseren van onze doelstelling. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 1. Je kunnen toevoegen aan het ledenbestand
 2. Je kunnen informeren over nieuwe initiatieven of een oproep om mee te werken aan werkgroep, o.i.d.
 3. Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze activiteiten
 4. Onze financiële administratie kunnen beheren, zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
 5. De kwaliteit van onze website kunnen verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van onze website(s).
 6. Web statistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren. Kunnen registreren wie er heeft getekend voor een petitie.
 7. Eventuele geschillen kunnen behandelen.
 8. Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Om je te kunnen informeren over nieuwe initiatieven en je te kunnen vragen om mee te werken aan een onderzoek maakt Vereniging Assen Oud Zuid gebruik van je e-mailadres. Dit doen we alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw emailadres. Wil je dit niet, dan kan je dit altijd bij ons aangeven en je uitschrijven zonder lastige procedures.


Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd
Vereniging Assen Oud Zuid
verkoopt of verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen. In bepaalde gevallen maken we gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem, waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

 

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

 

Je hebt verschillende rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens

 1. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens.
 2. Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door Vereniging Assen Oud Zuid van je gegevens voor charitatieve doeleinden.
 3. Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Vereniging Assen Oud Zuid in algemene zin, zowel bij Vereniging Assen Oud Zuid als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven
In iedere e-mail hebben we een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. Je kunt ook een e-mail sturen naar Vereniging Assen Oud Zuid (info@Vereniging Assen Oud Zuid.nl).

 

Op onze websites staan soms links naar websites van derden
Op onze website staan soms links naar websites van derde partijen. Wij willen je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

Vereniging Assen Oud Zuid kan cookies gebruiken op haar websites
Vereniging Assen Oud Zuid
maakt op al door haar beheerde website(s) mogelijk gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op jouw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor jou gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen, je gericht informeren of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Wij maken op onze website(s) gebruik van functionele en analytische cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:

Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

Analytische cookies worden door Vereniging Assen Oud Zuid gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de website(s) te kunnen testen en te optimaliseren.

 

Hoe lang blijven de cookies op mijn computer, tablet of telefoon staan?
Functionele cookies worden na jouw bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische cookies worden niet automatisch gewist. Je zult ze dus zelf moeten verwijderen.

 

Vragen
Heb jij vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe Vereniging Assen Oud Zuid omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan info@assenoudzuid.nl

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.