Evaluatie fietsstroken Zuidersingel

Vorig jaar heeft de Gemeente Assen besloten zogenaamde fietsstroken (ook wel suggestiestroken genoemd) aan te leggen op de Zuidersingel. Deze fietsstroken worden weergegeven door witte stenen in het straatbeeld. Deze stroken zouden fietsers een veiliger gevoel moeten geven.

In april 2022, voordat de fietsstroken waren aangelegd, heeft de Gemeente door metingen een inventarisatie gedaan. Dezelfde actie, aangevuld met een enquête, heeft in oktober 2022 opnieuw plaatsgevonden. De uitkomst is teleurstellend; er is – kort samengevat – nauwelijks enige verbetering geconstateerd. Ook een tiental leden van onze vereniging hebben aangegeven dat deze fietsstroken niet het gewenste resultaat opleveren.
Binnenkort zal de Gemeente Assen deze witte stenen dan ook weer verwijderen.

Inmiddels is er door de Gemeente Assen aan een extern bureau de opdracht gegeven een voorstel te leveren over veilig fietsverkeer in het gehele centrum van Assen, dus niet alleen de Zuidersingel. De Vereniging Assen Oud-Zuid is betrokken in het vervolg hiervan, naast organisatie als de Fietsersbond en VVN.