Opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden

Op 27 januari 2023 is bijgevoegde brief verspreid onder de omwonenden van Oostersingel 23 en 25. Op verzoek plaatsen we deze ook op onze website, zodat meer buurtbewoners hier kennis van kunnen nemen.

Brief omwonenden nieuwe locatie def (003)