Onjuiste vermelding in de pers!

In het Dagblad van het Noorden vorige week en in de Asser Courant van deze week kwamen we een artikel tegen over ‘Villa Boschlust’. Het artikel betrof de omzetting van de kantoorbestemming in een woonbestemming door G. Holtvlüwer én het terugdraaien van het voornemen van huisvesting van demente bejaarden in ‘Villa Boschlust’ door het bedrijf ‘Thuismakers’. In het artikel wordt gesteld dat tegen deze plannen van huisvesting van deze bejaarden bezwaar is gemaakt door onze vereniging.

Daarvan is geen sprake. Onze brief aan de Gemeente Assen had als doel aandacht te vragen voor participatie van omwonenden in de planvorming én aandacht voor de draagkracht in onze wijk als het gaat om de groei van zorgvoorzieningen in brede zin.